Bollklubbens historia

Aspö bollklubbs historia

Del 1

Den 29 Maj 1951 bestämdes att Aspö Bollklubb skulle startas. Samtidigt tog man ett beslut att snacka sig samman med ett av byns andra lag om att få tillgång till idrottsplatsen. Till ordförande i den nystartade förening valdes Lars, övriga i styrelsen blev Bengt (kassör), Ingemar (sekreterare), Tage (v. ordförande) och Yngve (ledamot).

Några notiser från det tidiga 50-talet.

  • 150 kr var arrende avgiften som föreningen fick lägga för att använda idrottsplatsen. Tomtens IF och fotbollsklubben i Aspö ville båda spela matcher på denna plan. Med säkerhet kan vi säga att Aspö under några år lirade boll på en annan plan. Hur det egentligen blev med Tomtens IF spel på ovanstående plan kan vi med inte med full säkerhet säga.
  • Johannes från Skår, Gökhem var den förste materialförvaltare i föreningen och den sysslan höll han under ganska många år. För att sedan även vara lagledare.
  • Årsavgiften för medlemskap var under många år 5kr för vuxna och 3kr för ungdomar under 16 år.
  • Inträdesavgiften var 1kr för de äldre och 50öre för barnen enligt ett protokoll från 1952.

Förening vidgades och blev större på många olika sätt några exempel på är linjedomare införskaffades till varje match och att föreningen skulle hålla i ett lotteri om 500 lotter. Dock verkar det som att lotteriet inte höll igång alla år. Ett pojklag startades i föreningen under 1957-1958 efter att klubben annonserat efter spelare i stadens Tidning.

Men även några mindre roliga saker hände, medlemsavgiften höjdes för vuxna till 6 kr, spelaren Lennart fick två tänder utslagna under en match och fick självklart ersättning av föreningen. Ekonomin verkade halta lite enligt ett protokoll från 1958 så föreningen bestämde sig för att ta betalt av spelarna för att de tvättade kläderna efter matcherna.

Från tidigt 1960-tal kan läsa att föreningen inte hade samma färger på sina dräkter för A-laget som för B-laget. A-laget spelade i gröna tröjor, vita shorts och gröna strumpor medan B-laget lirade i svart tröja, vita shorts och vita strumpor. En aning anmärkningsvärt i alla fall om det hade varit så idag men förr var detta vanligare kan man lätthet läsa i olika årsböcker från Gästriklands fotbollsförbund. 2/2 1964 bestämdes att klubbmärke skulle köpas för att sättas på tröjorna. Dessutom skulle klubbnålar köpas in.

1966 blev Folke den siste lagledaren i Aspö BK:s tidigare historia, han hade den posten ända fram till att föreningen ”gick i graven”. Samtidigt blev Karl Georg lagledare för B-laget, men de sista åren var Sven lagledare med Svante som ersättare.

Under senare delen av 1960-talet verkade föreningen blomstra, såväl fest som bingokommite fanns. De 10 personerna som tränade mest skulle få träningspris om de inte hade missat mer än 20 träningar för då skulle träningspriset utgå till denna person, detta för att enligt protokollet stimulera att seniorerna skulle träna mer. Samtidigt hade ett juniorlag bildats och 1970 bildades även ett pojklag.

1971 gjordes en ansökan om ha ungdomsledarkurs i annan regi, om denna kurs gick av stapeln går inte att utläsa i de protokoll som finns kvar. Klubbens lotteri hade utökats till att innefatta en färg-TV som första pris, lottpriset var 10 kr.

Bertil och Folke fick i uppdrag att göra det sista arbete för att färdigställa omklädningsrummen. Gräsklippningen av ”arenan” skötes de sista åren av Göran, Rune, Stig, Yngve och Folke. Under säsongen 1971 hade spelaren Bernt ådragit sig skador så han fick viss ersättning av förening.

Tidigt under 1973 diskuterades det om klubben skulle utökas med en damsektion, frågan bordlades tills damerna själva hade fått svara på frågan som det så vackert står i anteckningarna. Men i protokollet från 15 December 1973 står det att föreningen kommit i en prekär situation på grund av spelarövergångar och dåligt intresse från spelare. Det skulle inte finnas folk till ett lag och samtidigt skulle lika mycket arbete göras för hålla igång alla funktioner ansågs det. Föreningen upphörde inte men 12 spelare meddelade att de valde att gå över till ett annat lag. Göthe skötte dessa detaljer med grannklubben. Några spelare valde även att gå över till andra klubbar i närområdet.

 

Del 2

Man kan säga att Aspö vandrat genom tabellsystemet upp till division 6 en gång förut. Under en tioårsperiod 1958-1968 gick laget från reserv C till division 6 förra gången. Då fanns dock både division 8 och 7 dessutom. Fast ASPÖ tog stegen upp i seriesystemet tack var förändringar och omjusteringar i hur många divisioner det skulle finnas. Förmodligen togs en serieseger 1959 då laget tog mängder av vinster i en reservserie C tabell.