Styrelsen

Styrelsen i Aspö IF

Ordf: Mats
V.ordf.:Zackarias
Kassör: Barbro
V. Kassör: Vakant
Sekreterare: Sten-Ole
V. Sekreterare Jana
Ledamot: Christer
Ledamot: Eva
Suppleant: Jarl
Suppleant: Kent
Adjungerad.: Boris

Styrelsens arbete vägleds av de regler som finns för kvalitet och arbetsmiljö (KMA) Vi är KMA certifierade av Certway som utbildar företag i ledningssystem och dokumentering av arbetsmiljö.